Kalite Anlayışımız: SIFIR HATA

Kalite Anlayışımız

  Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde karşılamayı ilke edinmiş olan GENÇ RONDELA , “toplam kalite anlayışı”nı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiştir.
  IATF 16949, ISO 9001:2015, ISO 3834 standartlarına göre Yönetim Sistemleri kurmuş olup, sürekli iyileştirme felsefesi ile devamlı gelişme sağlamaktadır. Makine ve proses yeterliliklerini devamlı izleyerek, yeterlilikler yükseltilmekte ve “sıfır hata” yaklaşımıyla çalışılmaktadır.

   • Müşteri memnuniyet ilkesi ile süreç sahipleri sürekli iyileştirme projeleri geliştirmekte ve ilerleme döngüsü sağlanmaktadır.
   • Üretim süreçlerinde izlenebilirlik, kontrol ve veri toplama ERP sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Müşteri siparişleri her aşamada anlık izlenmektedir.

Kalite Kontrol
CMM 3 Boyutlu Ölçüm Cihazı

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

IATF 16949 Tüm otomotiv kalite sistem mevzuatlarının bir harmonizasyonudur ve müşteri isteği doğrultusunda, müşterinin mevzuatlarına göre uygulama yapılmasını gerektirir.

Bu teknik spesifikasyon ile global otomotiv endüstrisinde yer alan kalite sistem gerekleri düzene konmuş ve çok çeşitli sertifikasyon auditlerinden kaçınılması sağlanmıştır.

Bu spesifikasyonun amacı;

 • Sürekli iyileştirmeyi
 • Hataların önlenmesini
 • Değişkenliğin azaltılmasını
 • Tedarik zincirindeki kayıpların azaltılmasını sağlayacak kalite sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli geliştirerek, hataları azaltmak, verimi arttırmak maliyetleri düşürmektir.

DIN EN ISO 9001:2015

Kalite Politikası

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerinde ve zamanında karşılayarak iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Yöneticilerimizin liderliğinde çalışanlarımızın gelişimi için sürekli eğitime önem vermek.
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile kalite yönetim sistemlerimizin standart şartlarına bütün faaliyetlerimizde uymak ve sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirme ve geliştirme yoluyla müşteri sayımızı korumak ve arttırmak.
 • Üretimde, yönetimde ve kontrolde çağdaş teknolojiyi kullanmak.
 • Tedarikçi kalitesini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.
 • Kalite anlayışımızın temelinde firmamızda kurulmuş ve yürütülmekte olan diğer yönetim sistemlerine yol göstermek ve entegre çalışmak vardır.

ISO 3834-2

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

ISO 3834-2 standardı belgesi , kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla ISO tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardıdır.

ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı üretim sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgilidir. ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı temelleri fabrikada veya sahada yapılan kaynaklı imalat üretimi için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak;

 • Malzeme seçimi
 • Sarf malzemesi seçimi
 • Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi
 • Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması
 • Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kaynaklı imalatın yapılması

Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.

ISO 14001 Çevre Politikası

 • Kuruluş yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunun sağlanmasını,
 • Kuruluş çevre amaçlarının belirlemeyi, faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesini, kontrol altında tutulmasını, azaltılmasını ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını,
 • Tüm Atıkların Miktarını, Çevreye Etkilerini Kontrol Altında Tutmak ve Azaltılmalarını Sağlamak
 • Etkin Kullanım, Geri Kazanım ve Yeniden Değerlendirme Çalışmalarını özendirip Destekleyerek, Enerji ve Diğer Doğal Kaynakların Tüketimini En Aza İndirgemek
 • Ürünlerin, Proseslerin Tasarımında ve Üretim Sürecinde Daha Az Çevresel Etkiye Sahip, Daha Fazla Geri Dönüşümlü Hammadde, Üretim Metodu ve Teknoloji Kullanmayı,
 • İsig ve Çevre İle İlgili Tüm Yasal Yükümlülüklere ve Standartlara Uyulmasını ,güncel takiplerinin yapılmasını ve Daha Da Geliştirileceğini,

TAAHHÜT EDER.

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Politikası

 • Kuruluş amaç, bağlam ve isig risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunun sağlanmasını, çalışma ortamlarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit ederek bunları bertaraf etmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı geliştirmek üzere hedefler belirlemeyi, bunları gerçekleştirmek üzere yürütmekte olduğumuz planlı çalışmalarımızı dokümante etmeyi,
 • Çalışanların ve temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmayı,
 • Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği bütünü içerisinde sistemin sürekli iyileştirilmesini,
 • Tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

TAAHHÜT EDER.

ISO/IEC 17025

Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları

ISO/IEC 17025 standardı belgesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 • Genç Rondela firması ve çalışanları olarak ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli geliştirmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemleri dahilinde gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.
 • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerjinin verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi ve dizaynların buna göre yapılması,
 • Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin arttırılması,
 • Enerji verimli ürün ve hizmet tedarik edilmesi, kaynakların kullanımında sorumlu paydaşları desteklenmesi,
 • Enerjinin tüketimi ve verimli kullanımı açısından gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek kanuni ve idari düzenlemelere uymayı, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmayı,
 • Enerji verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması yönünde tüm çalışanların doğal kaynak israfını azalarak enerji kaynaklarını verimli kullanma sorumluluğu ve bilinci içerisinde bu sisteme katılımını sağlamayı, bu amaçla bilgi akışı ve eğitim ile farkındalığını artırmayı,
 • Enerji verimliliğini sağlamak adına oluşturduğumuz amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Sürekli İyileştirmeyi
 • Yükselen enerji maliyeti ile birlikte enerji verimliliğinin yenilebilir enerjiye dönüştürülmesi, yönünde faaliyetlerimiz Kalite, Çevre ve İş sağlığı Güvenliği ve Yönetim Sistemleri işe bütünleşerek yenilebilir enerjiyi en verimli şekilde yürütebilmek için tüm birimlerimiz olarak enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp ‘’enerji tüketiminin azaltılması’’ , ‘’elektrik tüketiminin azaltılması’’ gibi ‘’ton üretim’’ yada ‘’çalışma saati’’ veya ‘’Adet üretim’’ gibi üretimle bağdaştırılmış ölçülebilir hedefler koyarak enerji kullanımının azaltılması hedeflerine ulaşacağını, bilinç ve duyarlılığın arttırılacağını beyan ve TAAHÜT EDER.