Üst Yönetim Liderlik Taahhüdü

GENÇ RONDELA ,

Kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini; güvenli ve sağlıklı işyerleri ve faaliyetlerinin sağlanmasının yan sıra işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için genel sorumluluğu ve hesap verebilirliğini,

Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ISIG, çevre ve enerji yönetim sistemlerinin kapsamı ve sınırlarının oluşturulmasını sağlamayı ve bunların organizasyonun stratejik yönü ve kapsamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını,

Kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sistemi şartlarının, organizasyonun iş süreçleri ile entegre olduğunun güvence altına alınmasını,

Kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sistemi şartlarını ve ekibini oluşturmak, uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli kaynakları varlığının güvence altına alınmasını,

Etkin kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasını,

Kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınmasını,

Kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesini,

Kalite, ISIG, çevre ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinin güvence altına alınmasını ve teşvik edilmesini,

Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesini.

ISG yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarını destekleyen bir kültür geliştirmeyi, teşvik edilmesini,

Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden korunmasını,

Danışma ve çalışanların katılımı için prosesler oluşturulması ve uygulanmasını güvence altına alınmasını,

Sağlık ve güvenlik kurullarının oluşturulmasını ve faaliyette bulunmasını,

Enerji Yönetim Sistemi için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlamayı,

TAAHHÜT EDER.

GENEL MÜDÜR

İLKER GENÇ